บ้าน ข่าว

ประเทศจีน Hefei Gelobor Adhesive Products Co., Ltd. ข่าวของ บริษัท

บริษัท ข่าว
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ทางโรงงานดำเนินการเป็นประจำ

กิจกรรมที่ทางโรงงานดำเนินการเป็นประจำ

[2022-01-14 15:12:39]
โรงงานของเรายึดมั่นในหลักการของ "การจัดการองค์กรด้วยวัฒนธรรมและองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม" 1. ตามทฤษฎีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขั้นสูง ปลูกฝังคุณธรรมทางสังคม จริยธรรมขององค์กร และคุณธรรมของครอบครัว 2. ปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กร อารยธรรม เพิ่มความสามัคคีและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และยึด... อ่านเพิ่มเติม
Page 1 of 1